Dziś jest: poniedziałek, 26-07-2021
Imieniny: Anny, Mirosławy, Joachima

Świadczenie "Dobry Start"

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje:

  1. rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych – raz w roku na dziecko;
  2. osobom uczącym się – raz w roku.

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:

  1. przez dziecko lub osobę uczącą się do 20. roku życia;
  2. przez dziecko lub osobę uczącą się do 24. roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Świadczenie przysługuje bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę. 

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje także w przypadku:

  1. ukończenia 20. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20. rok życia;
  2. ukończenia 24. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24. rok życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się  legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.


Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry Start”, można składać:
- elektronicznie od 1 lipca danego roku do 30 listopada danego roku za pośrednictwem platformy Emp@tia empatia.mrpips.gov.pl oraz wybranych systemów bankowych,  
- tradycyjnie (w wersji papierowej) od 1 sierpnia danego roku do 30 listopada danego roku  w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśnicy ul. 1 Maja 9 
( formularz wniosku do pobrania poniżej)

Uproszczona procedura
W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu przyznawania świadczenia „Dobry Start” zrezygnowano z konieczności wydania i doręczenia decyzji administracyjnej – będą one wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń
Świadczenie „Dobry Start" jest zwolnione od podatku. Nie podlega egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia.
Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

Podstawa prawna:

  1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”
  2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Informacje na temat świadczenia  „Dobry Start” można również uzyskać pod numerem telefonu 77 404 83 54

PDFWNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA DOBRY START.pdf
PDFZałącznik_do_wniosku_dobry_start.pdf