Dziś jest: sobota, 16-01-2021
Imieniny: Mascelego, Walerii, Włodzimierza

Zasiłek celowy

Zgodnie z:

Art. 39. 1. W celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej może być przyznany zasiłek celowy.

2. Zasiłek celowy może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.

 

źródło: Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz.U. tekst jednolity z 2013r. Poz. 182)

 

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o przyznanie pomocy

2. Dowód osobisty

3. Zaświadczenie o rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy, jeżeli w rodzinie jest osoba bezrobotna (druk do PUP do pobrania w OPS lub tutaj)

DOCpup_zaswiadczenie.doc

PDFpup_zaswiadczenie.pdf

4.Zaświadczenie o dochodach netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (druk do pobrania w OPS lub tutaj)

PDFzaswiadczenie o zarobkach.pdf

DOCzaswiadczenie o zarobkach.doc

5. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w przypadku osób niepełnosprawnych

6. Inne- w zależności od sytuacji pracownik socjalny udzieli informacji o niezbędnych do dostarczenia dokumentach.