Dziś jest: sobota, 16-01-2021
Imieniny: Mascelego, Walerii, Włodzimierza

Pomoc żywnościowa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD)

Osoby i rodziny chętne do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) proszone są o odebranie i wypełnienie skierowania w Ośrodku Pomocy Społecznej w Leśnicy (dokumentacja będzie do pobrania w holu Urzędu Miejskiego w Leśnicy

w dniach od 18 stycznia do 5 lutego 2021r. ).

Cel Programu to udzielenie wsparcia osobom doświadczającym najgłębszych form ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków.

Pomoc mogą otrzymywać osoby/rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej
i uzyskujące dochód nieprzekraczający:

- 1542,20zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,

- 1161,60zł w przypadku osoby w rodzinie,

 

Osoby potrzebujące otrzymują artykuły: warzywne i owocowe, skrobiowe, mleczne, mięsne, a także cukier i olej.

Dane niezbędne do wypełniania formularza skierowania to:

- imię i nazwisko

-adres zamieszkania

-numer telefonu

-dochód uzyskiwany przez osobę lub rodzinę w miesiącu poprzedzającym złożenie skierowania.

Prosimy o przygotowanie tych danych przed przystąpieniem do wypełniania wniosku.

W holu  UM Leśnica znajduje się pojemnik do którego należy wrzucić prawidłowo wypełnione skierowanie ( zawierające powyższe informacje).