Dziś jest: wtorek, 18-05-2021
Imieniny: Alicji, Edwina, Eryka

ZAŚWIADCZENIA Z PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”

ZAŚWIADCZENIA Z PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”

Od 1 października 2020 roku osoby fizyczne, będące właścicielami/współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą, o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł, mogą uzyskać wsparcie finansowe  w ramach Programu „Czyste Powietrze” i uzyskać dofinasowanie do  wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku z Narodowego lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

Do złożenia wniosku o w/w wsparcie finansowe niezbędne jest zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1565 – zmiana ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz ustawy Prawo ochrony środowiska)

Dochodem przypadającym na jednego członka danego gospodarstwa domowego jest dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111).

 

W przypadku mieszkańców Gminy Leśnica zaświadczenia wydawane będą w Ośrodku Pomocy Społecznej w Leśnicy, ul. 1 Maja 9, 47 – 150 Leśnica, tel. 77 4048354

Więcej informacji: https://czystepowietrze.gov.pl/wez-dofinansowanie/