Dziś jest: sobota, 03-12-2022
Imieniny: Hilarego, Franciszki, Ksawery

ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE

Świadczenie rodzicielskie przysługuje:

1) matce lub ojcu dziecka - w przypadku:

         - skrócenia na wniosek matki dziecka okresu pobierania świadczenia rodzicielskiego, zasiłku macierzyńskiego,

         - śmierci matki dziecka,

         - porzucenia dziecka przez matkę,

2) opiekunowi faktycznemu, rodzinie zastępczej oraz osobie, która przysposobiła dziecko w przypadku objęcia go opieką do ukończenia           7 roku życia lub w stosunku do dziecka, wobec którego odroczono obowiązek szkolny  do ukończenia 10 roku życia.

Świadczenie rodzicielskie będzie przyznawane w wysokości 1000,00zł miesięcznie niezależnie od dochodu rodziny i będzie można je pobierać przez rok, czyli 52 tygodnie w przypadku urodzenia bądź przyjęcia na wychowanie jednego dziecka, przez 65 tygodni w przypadku dwójki dzieci, 67 tygodni - trójki, 69 tygodni - czwórki, a przy piątce i więcej - 71 tygodni.

Świadczenie rodzicielskie nie zostanie przyznane:

● gdy co najmniej jeden z rodziców dziecka lub opiekunowie, o których mowa w pkt 1 otrzymują zasiłek macierzyński

● osobom, które mają już ustalone prawo do świadczenia rodzicielskiego, dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem,  świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna

● osobom, które nie sprawują lub zaprzestały sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem z powodu zatrudnienia lub wykonywania innej pracy zarobkowej.

Rodzic po świadczenie będzie mógł się zgłosić w ciągu 3 miesięcy od porodu. Jeżeli zrobi to w późniejszym terminie, świadczenie będzie mu przysługiwało od momentu złożenia wniosku.

Wymagane dokumenty:

● wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego ( formularz wniosku do pobrania poniżej)

Informacje na temat świadczenia rodzicielskiego można również uzyskać pod numerem telefonu 77/4048354

PDFwniosek_sw_rodzicielskie.pdf (110,85KB)