Dziś jest: sobota, 03-12-2022
Imieniny: Hilarego, Franciszki, Ksawery

Program "Za Życiem"

Program "ZA  ŻYCIEM" 

Program działa na podstawie Ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" z dnia 4 listopada 2016r.

Ma na celu udzielenie wsparcia kobietom w ciąży oraz ich rodzinom z tytułu urodzenia dziecka,  u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, powstałe w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Świadczenie w wysokości 4000zł jednorazowo przysługuje:

- matce dziecka,

- opiekunowi prawnemu,

-opiekunowi faktycznemu,

bez względu na dochód

Wymagane dokumenty:

- wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu - Program "Za Życiem" (formularz druku w załączeniu poniżej)

- zaświadczenie potwierdzające pozostawanie matki dziecka pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (zaświadczenie wydaje lekarz lub położna)

- zaświadczenie lekarskie, które potwierdza ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu (wystawiane przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego posiadającego specjalizację  II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii)

Wniosek o wypłatę świadczenia należy złożyć do 12 miesięcy od dnia narodzin żywego dziecka. Wniosek złożony po terminie nie zostanie rozpatrzony.

PDFWniosek_Za_zyciem (1).pdf (456,02KB)