Dziś jest: sobota, 03-12-2022
Imieniny: Hilarego, Franciszki, Ksawery

Opolska Karta Rodziny i Seniora

  Wniosek o wydanie Opolskiej Karty Rodziny i Seniora przeznaczony jest dla osób zamieszkujących na terenie województwa opolskiego i:

 • wychowujących co najmniej dwoje dzieci w wieku do ukończenia 25 roku życia, jeżeli dziecko kontynuuje naukę;

 • lub wychowujących jedno dziecko niepełnosprawne bez ograniczeń wiekowych, jeżeli dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności;

 • lub będących rodziną zastępczą lub prowadzących rodzinny dom dziecka;

 • lub osoby które ukończyły 60 lat;

 • lub sprawują stałą opiekę nad osobą niesamodzielną ze względu na stan zdrowia lub wiek, z którą łączą więzy rodzinne lub powinowactwo z osobą zależną, jeżeli osoba ta pozostaje pod opieką lub we wspólnym gospodarstwie domowym 

 Wnioski mogą składać również instytucjonalne domy dziecka, czyli placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Druk wniosku do pobrania w załączeniu poniżej 

Wypełniony wniosek można:

 • złożyć osobiście w Punkcie Obsługi Klienta, który jest czynny w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30  w Kancelarii Ogólnej, pokój nr 3 w gmachu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w Opolu przy ulicy Piastowskiej 14 – Ostrówek, Kancelaria Ogólna (szklane drzwi “pod filarami”);

 • złożyć osobiście w Punkcie Obsługi Klienta w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w Opolu przy ulicy Hallera 9, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00 – wtedy kartę otrzymasz „od ręki”;

 • złożyć osobiście w Twoim urzędzie gminy, która jest Partnerem Opolskiej Karty Rodziny i Seniora. 

 • przesłać mailem na adres rodzina@opolskie.pl, ale uwaga: wtedy musisz osobiście odebrać kartę w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, w Opolu przy ulicy Hallera 9, II piętro, pokój 202, aby uzupełnić podpis na wniosku;

 • przesłać przez  ePUAP, wniosek składany jest w formie dokumentu elektronicznego  opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, wówczas Kartę wyślemy pocztą na adres zamieszkania.
 • wniosek możesz też wysłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole z dopiskiem “Opolska Karta Rodziny i Seniora”.

Po złożeniu wniosku, jeśli wszystkie warunki zostaną spełnione czas oczekiwania na Kartę wynosi około miesiąca.

Od momentu wydania Karty stajesz się Posiadaczem Opolskiej Karty Rodziny i Seniora, która ważna jest do końca 2021 roku – w przypadku rodzin (po tym terminie istnieje możliwość przedłużenia okresu ważności karty) i bezterminowo – w przypadku osób, które ukończyły 60 lat.

Przedłużenie  ważności Opolskiej Karty Rodziny i Seniora

Oświadczenia można składać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego:

 • przy ul. Hallera 9 w Opolu, II piętro, pokój 202

 • przy ul. Piastowskiej 14 – Ostrówek, Kancelaria Ogólna (szklane drzwi “pod filarami”)

 • oraz w gminie właściwej ze względu na adres zamieszkania, wykaz samorządów gminnych, które są Partnerem Opolskiej Karty Rodziny i Seniora

Oświadczenie dot. przedłużenia ważności Opolskiej Karty Rodziny i Seniora należy wydrukować, wypełnić i dostarczyć do jednego z miejsc wymienionych wyżej.

Składając oświadczenie, należy mieć przy sobie wszystkie wydane egzemplarze kart, na które zostaną naklejone nowe hologramy.

Regulamin wydawania i użytkowania OKRIS z wszystkimi załącznikami.

PDFRegulamin-OKRIS.pdf (519,11KB) 

W przypadku pytań odnośnie Karty można zwrócić się na emaila:  lub zadzwoń 77 44 82 200 lub 201.

Wszelkich informacji udzielą również pracownicy socjalni tut. Ośrodka tel. 77 4048353

PDFkarta rodziny i seniora.pdf (3,55MB)
PDFOświadczenie-przedłużenia-ważnosći-karty.pdf (399,19KB)
PDFwniosek.pdf (509,05KB)