Dziś jest: sobota, 18-09-2021
Imieniny: Ireny, Irminy, Stanisława

pomoc w postaci porad prawnych i psychologicznych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Op. udziela pomocy w ramach 

- porad prawnych we wtorki od godziny 9.00 –12.00 oraz 

- porad psychologicznych raz w miesiącu w wyznaczony wtorek.

Zachęcamy osoby pokrzywdzone przestępstwem oraz członków ich rodzin, w szczególności:

- ofiary przestępstw przeciwko zdrowiu i życiu (np. uszkodzenie ciała, zabójstwo),

- ofiary wypadków komunikacyjnych,

- ofiary przestępstw przeciwko mieniu (np. kradzież, włamanie, oszustwo),

- ofiary przestępstw seksualnych,

- ofiary przestępstw przeciwko rodzinie (np. porzucenie, znęcanie, uchylanie się od alimentów),

- ofiary przestępstw przeciwko wolności (np. stalking, groźba karalna),

- ofiary innych przestępstw.

 W celu uzyskania pomocy w ramach porad prawnych lub psychologicznych należy zgłosić się do  pracownika socjalnego, pok. Nr 4 OPS w Leśnicy tel. 774048353

lub bezpośrednio pod numerem telefonu PCPR Strzelce Opolskie  77/4613381.