Dziś jest: sobota, 03-12-2022
Imieniny: Hilarego, Franciszki, Ksawery

Zasiłek celowy specjalny

Zgodnie z:

Art. 41. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany:

1) specjalny zasiłek celowy w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, który nie podlega zwrotowi.

 

źródło: Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz.U. tekst jednolity z 2013r. Poz. 182)

 

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o przyznanie pomocy

2. Dowód osobisty

3. Zaświadczenie o rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy, jeżeli w rodzinie jest osoba bezrobotna (druk do PUP do pobrania w OPS lub tutaj)

DOCpup_zaswiadczenie.doc (21,50KB)

PDFpup_zaswiadczenie.pdf (24,82KB)

4.Zaświadczenie o dochodach netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (druk do pobrania w OPS lub tutaj)

PDFzaswiadczenie o zarobkach.pdf (25,23KB)

DOCzaswiadczenie o zarobkach.doc (16,00KB)

5. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w przypadku osób niepełnosprawnych

6. Inne- w zależności od sytuacji pracownik socjalny udzieli informacji o niezbędnych do dostarczenia dokumentach.