Dziś jest: wtorek, 02-03-2021
Imieniny: Halszki, Heleny, Karola

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka

Wymagane dokumenty:

  • wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka

PDFwniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytulu urodzenia sie dziecka.pdf

  • dowód tożsamości osoby ubiegającej się o zapomogę
  • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka (dzieci) lub inny dokument urzędowy potwierdzający wiek dziecka
  • zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną, potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu

PDFzaswiadczenie lekarskie.pdf

  • dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny z roku kalendarzowego poprzedzającego okres zasiłkowy (do 31-10-2013 jest to dochód z 2011 r.)- informacji udziela pracownik.

 

Uwagi:

  • Wysokość zapomogi wynosi 1000zł
  • Wniosek o wypłatę zapomogi składa się w terminie do 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpatrzenia
  • Zapomoga przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922,00 zł
  • Decyzje wydaje się nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku z dokumentami

 

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)