Dziś jest: poniedziałek, 26-07-2021
Imieniny: Anny, Mirosławy, Joachima

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka

JEDNORAZOWA  ZAOMOGA  Z  TYTUŁU  URODZENIA SIĘ  DZIECKA "BECIKOWE"

Jednorazowa zapomoga przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 1922,00zł. Wniosek należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. W przypadku, gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego - w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia. Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

Wymagane dokumenty:

● skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument urzędowy potwierdzający wiek dziecka

● zaświadczenie wystawione przez lekarza lub położną o pozostawaniu pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 

Informacje na temat jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka można również uzyskać pod numerem telefonu 77/4048354

PDFoświadcz_gospodarstw_roln_jednoraz_zapom.pdf
PDFOŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY, INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB.pdf
PDFWNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA.pdf
PDFZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA.pdf