Dziś jest: sobota, 03-12-2022
Imieniny: Hilarego, Franciszki, Ksawery

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka

JEDNORAZOWA  ZAOMOGA  Z  TYTUŁU  URODZENIA SIĘ  DZIECKA "BECIKOWE"

Jednorazowa zapomoga przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 1922,00zł. Wniosek należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. W przypadku, gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego - w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia. Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

Wymagane dokumenty:

● skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument urzędowy potwierdzający wiek dziecka

● zaświadczenie wystawione przez lekarza lub położną o pozostawaniu pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 

Informacje na temat jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka można również uzyskać pod numerem telefonu 77/4048354


PDFwniosek_od_1_listopada.pdf (117,29KB)
PDFzałącznik.pdf (92,68KB)
PDFgospodarstwo_rolne_oswiadczenie.pdf (81,37KB)
PDFOŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY o dochodach.pdf (99,08KB)
PDFwniosek_do_października.pdf (118,14KB)