Dziś jest: wtorek, 02-03-2021
Imieniny: Halszki, Heleny, Karola

Specjalny zasiłek opiekuńczy

Komu przysługuje:

  • Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczona możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
  • Prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego nabywa się, gdy dochód w rodzinie nie przekracza kwoty 623,00 zł na osobę. Zasiłek przysługuje w wysokości 520,00 zł miesięcznie.

 

Wymagane dokumenty:

  • uwierzytelniona kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się,
  • wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego,
  • orzeczenie o niepełnosprawności albo znacznym stopniu niepełnosprawności osoby wymagającej opieki,
  • dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny z roku kalendarzowego poprzedzającego okres zasiłkowy (do 31-10-2013 jest to dochód z 2011 r.), rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki
  • inne- w zależności od sytuacji pracownik udzieli informacji o niezbędnych do dostarczenia dokumentach

 

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 ze. zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2013 r. poz. 3).