Dziś jest: sobota, 03-12-2022
Imieniny: Hilarego, Franciszki, Ksawery

Specjalny zasiłek opiekuńczy

Komu przysługuje:

  • Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczona możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
  • Prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego nabywa się, gdy dochód w rodzinie nie przekracza kwoty 764,00 zł w przeliczeniu na osobę. Zasiłek przysługuje w wysokości 620,00 zł miesięcznie.

 

Wymagane dokumenty:

  • wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego ( formularz wniosku do pobrania poniżej)
  • orzeczenie o niepełnosprawności albo znacznym stopniu niepełnosprawności osoby wymagającej opieki
  • inne- w zależności od sytuacji pracownik udzieli informacji o niezbędnych do dostarczenia dokumentach

 

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, 
  • Rozporządzenie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach o oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych; 

Informacje na temat świadczenia rodzicielskiego można również uzyskać pod numerem telefonu 77/4048354

PDFSZO_OSW_OPIEKA.pdf (81,26KB)
PDFSZO_pole.pdf (81,37KB)
PDFSZO_ZAL.pdf (135,09KB)
PDFSZO_na_biezacy_okres_2020-2021.pdf (131,56KB)
PDFSZO_na_nowy_okres_2021-2022.pdf (130,82KB)
PDFSZO_OSW.pdf (99,08KB)