Dziś jest: sobota, 03-12-2022
Imieniny: Hilarego, Franciszki, Ksawery

SPECJALISTYCZNA POMOC PSYCHOLOGICZNA I PSYCHIATRYCZNA

Centrum Terapii i Profilaktyki w Strzelcach Opolskich od ponad 15 lat realizuje kompleksowy program pomocy psychologicznej i psychiatrycznej dla osób ujawniających różnego rodzaju problemy adaptacyjne pojawiające się na skutek obciążenia w różnych sytuacjach życiowych.

Centrum posiada kontrakt z NFZ na świadczenia diagnostyczne i terapeutyczne w zakresie Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia oraz Poradni Psychologicznej. Posiada także ofertę komercyjną w zakresie Poradni Zdrowia Psychicznego. Od wielu lat CTP, jako jedyna w powiecie placówka realizująca kompleksową ofertę terapeutyczną dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych i uzależnień behawioralnych oraz członków ich rodzin, współpracuje z gminami w realizacji ich zadań własnych wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości. Współpraca ta m. in. z gminą Leśnica, pozwala na zwiększenie dostępności dla osób potrzebujących informacji i poradnictwa oraz terapii grupowej.

Dokładne informacje na stronie: https://ctpstrzelce.pl/#kotwica

Facebook: https://www.facebook.com/CTPStrzelceOpolskie

Adres: Strzelce Opolskie ul. Strażacka 10

Telefon do rejestracji : 77 55 00 117 , mail: