Dziś jest: poniedziałek, 27-06-2022
Imieniny: Cypriana, Emanueli, Władysława

Druki do pobrania

I. Świadczenie wychowawcze - wzór wniosku (aktualizacja na dzień 29.06.2021) do stosowania na okres świadczeniowy 2021/2022

PDFSW_zał.pdf
PDFSW_do_stosowania_na_okres_świadczeniowy_2021-2022.pdf
 

II. Zasiłek rodzinny oraz dodatki - wzór wniosku do stosowania na bieżący okres 2020/2021

PDFOŚWIADCZENIE_WNIOSKODAWCY_ZR.pdf
PDFRodzinne_wniosek_bieżący_okres.pdf
PDFzasilek_rodzinny_zalacznik.pdf
PDFzasiłek_rodzinny_dodatki.pdf
 

III. Zasiłek rodzinny oraz dodatki - wzór wniosku do stosowania na nowy okres 2021/2022

PDFOŚWIADCZENIE_WNIOSKODAWCY_ZR.pdf
PDFRodzinne_wniosek_nowy_okres.pdf
PDFzasilek_rodzinny_zalacznik.pdf
PDFzasiłek_rodzinny_dodatki.pdf

IV. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe) - wzór wniosku  do stosowania do 31 października 2021 r.

PDFwniosek_do_października.pdf
 

V. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe) - wzór wniosku z załącznikami do stosowania od 1 listopada 2021 r.

PDFwniosek_od_1_listopada.pdf
PDFzałącznik.pdf
PDFgospodarstwo_rolne_oswiadczenie.pdf
PDFOŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY o dochodach.pdf
 

VI. Zasiłek pielęgnacyjny

PDFzasiłek_pielęgnacyjny.pdf
 

VII. Specjalny zasiłek opiekuńczy - wzór wniosku z załącznikami do stosowania na bieżący okres 2020/2021

PDFSZO_OSW_OPIEKA.pdf
PDFSZO_pole.pdf
PDFSZO_ZAL.pdf
PDFSZO_na_biezacy_okres_2020-2021.pdf
PDFSZO_OSW.pdf
 

VIII. Specjalny zasiłek opiekuńczy - wzór wniosku z załącznikami do stosowania na nowy okres 2021/2022

PDFSZO_OSW_OPIEKA.pdf
PDFSZO_pole.pdf
PDFSZO_ZAL.pdf
PDFSZO_na_nowy_okres_2021-2022.pdf
PDFSZO_OSW.pdf
 

IX. Świadczenie pielęgnacyjne

PDFoświadczenie.pdf
PDFsw_pieleg.pdf
 

X. Świadczenie rodzicielskie

PDFwniosek_sw_rodzicielskie.pdf
 

XI. Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu - Program "Za Życiem"

PDFWniosek_Za_zyciem (1).pdf
 

XII. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego - wzór wniosku i załączniki do stosowania na bieżący okres 2020/2021

PDFFA_bieżąćy_okres-zas.pdf
PDFFA_oświad_wnioskodawcy.pdf
PDFFundusz_alimen_osw_o_bezskutecznosci.pdf
PDFFundusz_alimen_Oświadczenie_gospod_roln.pdf
PDFzałącznik_Fundusz_aliment.pdf
 

XIII. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego - wzór wniosku i załączniki do stosowania na nowy okres 2021/2022

PDFoswiadczenie o bezskutecznosci.pdf
PDFoswiadczenie pole.pdf
PDFoswiadczenie.pdf
PDFoświadczenie o osobach zobowiazanych do alimentacji.pdf
PDFwniosek.pdf
PDFZaświadczenie o bezskuteczności egzekucji alimentów.pdf
PDFFA załacznik.pdf
 

XIV. Zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego o wysokości przychodu oraz o wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest odpowiednio prawo do świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego , dotyczące osoby rozliczającej się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

PDFZaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego .pdf