Dziś jest: sobota, 03-12-2022
Imieniny: Hilarego, Franciszki, Ksawery

Druki do pobrania

I. Świadczenie wychowawcze - wzór wniosku (aktualizacja na dzień 29.06.2021) do stosowania na okres świadczeniowy 2021/2022

PDFSW_zał.pdf (89,89KB)
PDFSW_do_stosowania_na_okres_świadczeniowy_2021-2022.pdf (106,79KB)
 

II. Zasiłek rodzinny oraz dodatki - wzór wniosku do stosowania na bieżący okres 2020/2021

PDFOŚWIADCZENIE_WNIOSKODAWCY_ZR.pdf (99,55KB)
PDFRodzinne_wniosek_bieżący_okres.pdf (176,66KB)
PDFzasilek_rodzinny_zalacznik.pdf (129,31KB)
PDFzasiłek_rodzinny_dodatki.pdf (176,66KB)
 

III. Zasiłek rodzinny oraz dodatki - wzór wniosku do stosowania na nowy okres 2021/2022

PDFOŚWIADCZENIE_WNIOSKODAWCY_ZR.pdf (99,55KB)
PDFRodzinne_wniosek_nowy_okres.pdf (203,22KB)
PDFzasilek_rodzinny_zalacznik.pdf (129,31KB)
PDFzasiłek_rodzinny_dodatki.pdf (176,66KB)

IV. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe) - wzór wniosku  do stosowania do 31 października 2021 r.

PDFwniosek_do_października.pdf (118,14KB)
 

V. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe) - wzór wniosku z załącznikami do stosowania od 1 listopada 2021 r.

PDFwniosek_od_1_listopada.pdf (117,29KB)
PDFzałącznik.pdf (92,68KB)
PDFgospodarstwo_rolne_oswiadczenie.pdf (81,37KB)
PDFOŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY o dochodach.pdf (99,08KB)
 

VI. Zasiłek pielęgnacyjny

PDFzasiłek_pielęgnacyjny.pdf (105,07KB)
 

VII. Specjalny zasiłek opiekuńczy - wzór wniosku z załącznikami do stosowania na bieżący okres 2020/2021

PDFSZO_OSW_OPIEKA.pdf (81,26KB)
PDFSZO_pole.pdf (81,37KB)
PDFSZO_ZAL.pdf (135,09KB)
PDFSZO_na_biezacy_okres_2020-2021.pdf (131,56KB)
PDFSZO_OSW.pdf (99,08KB)
 

VIII. Specjalny zasiłek opiekuńczy - wzór wniosku z załącznikami do stosowania na nowy okres 2021/2022

PDFSZO_OSW_OPIEKA.pdf (81,26KB)
PDFSZO_pole.pdf (81,37KB)
PDFSZO_ZAL.pdf (135,09KB)
PDFSZO_na_nowy_okres_2021-2022.pdf (130,82KB)
PDFSZO_OSW.pdf (99,08KB)
 

IX. Świadczenie pielęgnacyjne

PDFoświadczenie.pdf (81,26KB)
PDFsw_pieleg.pdf (112,74KB)
 

X. Świadczenie rodzicielskie

PDFwniosek_sw_rodzicielskie.pdf (110,85KB)
 

XI. Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu - Program "Za Życiem"

PDFWniosek_Za_zyciem (1).pdf (456,02KB)
 

XII. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego - wzór wniosku i załączniki do stosowania na bieżący okres 2020/2021

PDFFA_bieżąćy_okres-zas.pdf (130,14KB)
PDFFA_oświad_wnioskodawcy.pdf (98,94KB)
PDFFundusz_alimen_osw_o_bezskutecznosci.pdf (86,57KB)
PDFFundusz_alimen_Oświadczenie_gospod_roln.pdf (81,71KB)
PDFzałącznik_Fundusz_aliment.pdf (103,18KB)
 

XIII. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego - wzór wniosku i załączniki do stosowania na nowy okres 2021/2022

PDFoswiadczenie o bezskutecznosci.pdf (86,57KB)
PDFoswiadczenie pole.pdf (81,71KB)
PDFoswiadczenie.pdf (98,73KB)
PDFoświadczenie o osobach zobowiazanych do alimentacji.pdf (382,28KB)
PDFwniosek.pdf (129,40KB)
PDFZaświadczenie o bezskuteczności egzekucji alimentów.pdf (225,86KB)
PDFFA załacznik.pdf (103,18KB)
 

XIV. Zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego o wysokości przychodu oraz o wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest odpowiednio prawo do świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego , dotyczące osoby rozliczającej się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

PDFZaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego .pdf (380,68KB)