Dziś jest: sobota, 11-07-2020
Imieniny: Benedykta, Kariny, Olgi

Druki do pobrania

Wzory Wniosków

ZASIŁEK RODZINNY

PDFwniosek-o-zasiłek-rodzinny-1.pdf
PDFzałącznik-do-wniosku-o-ustalenie-prawa-do-zasiłku-rodzinnego-SR-1Z.pdf
 

Załączniki podstawowe:

PDFoświadczenie-o-dochodach-ZSR-05.pdf
PDFoświadczenie-o-wielkości-gopodarstwa-rolnego-ZSR-07.pdf
PDFOŚWIADCZENIE-WNIOSKODAWCY-O-O-WYSOKOŚCI-JEGO-SKŁADEK-NA-UBEZPIECZENIE-ZDROWOTNE-ALBO-SKŁADEK-CZŁONKA-RODZINY-1.pdf

 

JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

PDFOŚWIADCZENIE-WNIOSKODAWCY-O-DOCHODACH-SWOICH-ALBO-CZŁONKA-RODZINY-INNYCH-NIŻ-DOCHODY-PODLEGAJĄCE-OPODATKOWANIU.pdf
PDFOŚWIADCZENIE-WNIOSKODAWCY-O-O-WYSOKOŚCI-JEGO-SKŁADEK-NA-UBEZPIECZENIE-ZDROWOTNE-ALBO-SKŁADEK-CZŁONKA-RODZINY-1.pdf
PDFOŚWIADCZENIE-WNIOSKODAWCY-O-WIELKOŚCI-JEGO-GOSPODARSTWA-ROLNEGO-ALBO-GOSPODARSTWA-CZŁONKA-RODZINY-1.pdf
PDFWNIOSEK-O-USTALENIE-PRAWA-DO-JEDNORAZOWEJ-ZAPOMOGI-Z-TYTUŁU-URODZENIA-SIĘ-DZIECKA.pdf
PDFZAŁĄCZNIK-DO-JEDNORAZOWEJ-ZAPOMOGI-Z-TYTUŁU-URODZENIA-SIĘ-DZIECKA.pdf
PDFZAŚWIADCZENIE-LEKARSKIE(1).pdf
 

ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY

PDFOŚWIADCZENIE-DO-ZASIŁKU-PIELĘGNACYJNEGO.pdf
PDFWNIOSEK-O-USTALENIE-PRAWA-DO-ZASIŁKU-PIELĘGNACYJNEGO.pdf
 

ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

PDFOŚWIADCZENIE-WNIOSKODAWCY-O-NIEKORZYSTANIUPRZEZ-WIĘCEJ-NIŻ-5-DNI-W-TYGODNIU-Z-CAŁODOBOWEJ-OPIEKI-NAD-DZIECKIEM.pdf
PDFWNIOSEK-O-USTALENIE-PRAWA-DO-ŚWIADCZENIA-PIELĘGNACYJNEGO.pdf
 

ZASIŁEK DLA OPIEKUNA

PDFWNIOSEK-O-USTALENIE-PRAWA-DO-ZASIŁKU-DLA-OPIEKUNA.pdf
 

ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE

PDFOŚWIADCZENIE-NA-POTRZEBY-POBIERANIA-ŚWIADCZENIA-RODZICIELSKIEGO-3.pdf
PDFWNIOSEK-O-USTALENIE-PRAWA-DO-ŚWIADCZENIA-RODZICIELSKIEGO.pdf
 

JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA, U KTÓREGO ZDIAGNOZOWANO CIĘŻKIE I NIEODWRACALNE UPOŚLEDZENIE ALBO NIEULECZALNĄ CHOROBĘ ZAGRAŻAJĄCĄ ŻYCIU, KTÓRE POWSTAŁY W PRENATALNYM OKRESIE ROZWOJU DZIECKA LUB W CZASIE PORODU „ZA ŻYCIEM”

PDFWNIOSEK-O-USTALENIE-PRAWA-DO-JEDNORAZOWEGO-ŚWIADCZENIA-Z-TYTUŁU-URODZENIA-SIĘ-DZIECKA-U-KTÓREGO-ZDIAGNOZOWANO-CIĘŻKIE-I-NIEODWRACALNE-UPOŚLEDZENIE....pdf
PDFzaswiadczenie-lekarskie-potwierdzające-ciężkie-i-nieodwracalne-upośledzenie-albo-nieuleczalną-chorobę.pdf
PDFZAŚWIADCZENIE-LEKARSKIE.pdf
 

ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

PDFoświadczenie-o-dochodach-niepodlegających-opodatkowaniu.pdf
PDFWNIOSEK-O-USTALENIE-PRAWA-DO-ŚWIADCZENIA-ALIMENTACYJNEGO(1).pdf
 

ŚWIADCZENIE DOBRY START

PDFWniosek_o_świadczenie_dobry_start_15_lipca_2019_r.pdf
PDFZałącznik do wniosku.pdf

 

RODZINA 500+

PDFWniosek-o-ustalenie-prawa-do-świadczenia-wychowawczego-na-okres-2019-2021.pdf
PDFZałącznik-do-wniosku-o-ustalenie-prawa-do-świadczenia-wychowawczego-na-okres-2019-2021.pdf

 

KARTA DUŻEJ RODZINY

PDFDSR_Wniosek_o_przyznanie_Karty_Dużej_Rodziny_lub_wydanie_duplikatu_2019.pdf
 

BANK ŻYWNOŚCI

PDFOświadczenie osoby ubiegającej się o pomoc żywnościową.pdf
PDFSkierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej.pdf