Dziś jest: sobota, 03-12-2022
Imieniny: Hilarego, Franciszki, Ksawery

Ośrodki wsparcia

Lokalne i ogólnopolskie placówki udzielające pomocy:

 
Lp.

Nazwa instytucji/ organizacji

Adres instytucji/ organizacji Telefon E- mail, strona www
1 Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. 1 Maja 9

47- 150 Leśnica

77/ 404 83 52

77/ 404 83 53

77/ 404 83 54

www.opslesnica.pl

ops@lesnica.pl

2

Posterunek Policji

w Leśnicy
 

ul. 1 Maja 9

47- 150 Leśnica

997

112

77/ 461 52 22

 
3

Komenda Powiatowa Policji

w Strzelcach Opolskich
 

ul. Piłsudskiego 3

47- 100 Strzelce Opolskie

77/ 462 19 03 www.strzelce-opolskie.policja.gov.pl
4 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MEDICA"s.c.

ul. Pl. Narutowicza 27

 47- 150 Leśnica

77/ 461 53 24  
5 Stacja Opieki "Caritas"

ul. Kościuszki 3

47- 150 Leśnica

77/ 461 51 66  
6

Poradnia Rodzinna,

Dom Pielgrzyma

ul. Jana Pawła II 7

47- 150 Góra Św. Anny

787 177 062

(pon.- sob. w godz. 18:00- 20:00)

dompielgrzyma@op.pl
7

Świetlica Środowiskowa

dla młodzieży i dzieci
 

ul. Kozielska 2

47- 150 Leśnica

77/ 463 53 18  
8

Punkt Konsultacyjny

dla młodzieży i dorosłych

ul. Kozielska 2

47- 150 Leśnica

77/ 463 53 18  
9

Gminna Komisja

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 

ul. 1 Maja             9                              

47- 150 Leśnica

77/ 461 52 81

wew. 25

um@lesnica.pl
10

Centrum Terapii i Profilaktyki

Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia
 

ul. Strażacka 10
47-100 Strzelce Opolskie

tel. 77 550 01 17
w godzinach pracy rejestracji:
poniedziałek – godz: 12.00 – 20.00
wtorek – godz: 08.00 – 16.00
środa – godz: 10.00 – 18.00
czwartek – godz: 10.00 – 18.00
piątek – godz: 08 .00 – 16.00

tel. + 48 795 064 851
do wizyt domowych


e-mail: 
facebook.com/CTPStrzelceOpolskie
11 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Bolesława Chrobrego 5 

47-100 Strzelce Opolskie

+48 77 461 33 81 sekretariat@pcpr.strzelceop.pl
12 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

ul. Bolesława Chrobrego 5 

47-100 Strzelce Opolskie

tel./faks  77 461 30 26  adres email: s
13

Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich

III Wydział Rodzinny i Nieletnich 

ul. Opolska 11

47-100 Strzelce Opolskie

tel.: (77) 4630806
fax: (77) 4631192
e-mail: 
14 Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej
"BARKA"
ul. Krakowska 16, 47-100 Strzelce Opolskie tel: (077) 463 83 77 strona internetowa: www.barka.strzelceop.pl
e-mail: 
15 Środowiskowy Dom Samopomocy

ul. Habryki 11

47-100 Strzelce Opolskie

tel./fax 77 461 44 93

email: 

sdsstrzelce.pl

16 Punkt Konsultacyjny dla osób doświadczających przemocy 47-100 Strzelce Opolskie ul. Habryki 11 77 461 44 93  
17 Niebieska Linia   801 12 00 02   
18 Opolski Urząd Wojewódzki Centrum Zarządzania Kryzysem   800 163 136 987 bezpłatne infolinie  
19 „Zatrzymać Przemoc”    800 120 148 Bezpłatna infolinia Komendy Stołecznej Policji – czynna całodobowo  
20 Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka   800 121 212 numer bezpłatny  
21 Punkt Informacyjno Konsultacyjny „Przytulisko”  47-100 Strzelce Opolskie ul. M. Prawego 32 533 293 333 

Telefon kontaktowy do streetworkerów:

+48 533 293 333