Dziś jest: sobota, 16-01-2021
Imieniny: Mascelego, Walerii, Włodzimierza

Ośrodki wsparcia

Lokalne placówki udzielające pomocy:

 
Lp.

Nazwa instytucji/ organizacji

Adres instytucji/ organizacji Telefon E- mail, strona www
1 Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. 1 Maja 9

47- 150 Leśnica

77/ 404 83 52

77/ 404 83 53

77/ 404 83 54

www.opslesnica.pl

ops@lesnica.pl

2

Posterunek Policji

w Leśnicy
 

ul. 1 Maja 9

47- 150 Leśnica

997

112

77/ 461 52 22

 
3

Komenda Powiatowa Policji

w Strzelcach Opolskich
 

ul. Piłsudskiego 3

47- 100 Strzelce Opolskie

77/ 462 19 03 www.strzelce-opolskie.policja.gov.pl
4 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MEDICA"s.c.

ul. Pl. Narutowicza 27

 47- 150 Leśnica

77/ 461 53 24  
5 Stacja Opieki "Caritas"

ul. Kościuszki 3

47- 150 Leśnica

77/ 461 51 66  
6

Poradnia Rodzinna,

Dom Pielgrzyma

ul. Jana Pawła II 7

47- 150 Góra Św. Anny

787 177 062

(pon.- sob. w godz. 18:00- 20:00)

 
7

Świetlica Środowiskowa

dla młodzieży i dzieci
 

ul. Kozielska 2

47- 150 Leśnica

77/ 463 53 18  
8

Punkt Konsultacyjny

dla młodzieży i dorosłych

ul. Kozielska 2

47- 150 Leśnica

77/ 463 53 18  
9

Gminna Komisja

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 

ul. 1 Maja             9                              

47- 150 Leśnica

77/ 461 52 81

wew. 25

 
10

Centrum Terapii i Psychoprofilaktyki

NZOZ Krystyna Kowalska
 

ul. Marka Prawego 48

47- 100 Strzelce Opolskie

77/ 550 01 17

512 226 373

krystynakowalska@wp.pl
11 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. B. Chrobrego 5

47- 100 Strzelce Opolskie

77/ 461 33 81

pcprstrzelceop@op.pl

www.strzelce-opolskie.epcpr.pl

12 Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna

ul. B. Chrobrego 5

47- 100 Strzelce Opolskie

77/ 461 30 26 pppstrzelce@o2.pl
13

Sąd Rejonowy

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

ul. Opolska 11

47- 100 Strzelce Opolskie

77/ 463 08 06

fax. 463 11 77

www.strzelce.sr.gov.pl
14 Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej "BARKA"

ul. Krakowska 16

47- 100 Strzelce Opolskie

77/ 463 83 77

barkastrzelce@interia.pl

www.barka.strzelceop.pl